Organisatie

Doelstelling / Beleid:

Stichting De Vijverhof wil het contact tussen mens en dier bevorderen met respect voor de levensbehoeften van het dier. De stichting wil daarom zijn dieren zoveel mogelijk bewegingsruimte en goede verzorging bieden zodat zij in gezondheid kunnen leven. De stichting wil bovendien een bijdrage leveren aan het woongenot van de bevolking door de locaties, die in totaal ongeveer twee hectare beslaan, te onderhouden en zo mogelijk in te zetten voor educatieve of culturele activiteiten.

De organisatie

Kinderboerderij de Vijverhof is opgericht in 1982 als onderdeel van de toenmalige Buurtvereniging Het Kortrick.
Het begon destijds met de kinderboerderij aan de Vijverhof 4a. Later werden toegevoegd de geitenweide en de grote Harry de Jongweide. In de loop der tijd zijn daarin de stal Het Noordhuis en De Steltenberg (hooiberg) gerealiseerd.

De locaties worden verbonden door een wandelpad rond de Kortrickvijver en langs de westelijke rand van Zonnekamp. Het wandelpad leidt ook langs twee speeltuintjes en het ‘wereldberoemde’ Willy Dobbeplantsoen dat is gerealiseerd door de herensociëteit Voorheen de Nut’s Neut.

In eerste instantie viel de kinderboerderij dus onder de verantwoordelijkheid van Buurtvereniging Het Kortrick maar toen die vereniging zichzelf ophief, ging De Vijverhof in 1998 verder als zelfstandige stichting met een eigen bestuur. De eerste bestuursleden waren Harry de Jong (voorzitter), Gerrit Meijer (penningmeester) en Henk Heuvelman (secretaris).

Jaarlijks ontvangt de stichting een bescheiden subsidie van de gemeente Olst-Wijhe maar daarmee kunnen de kosten bij lange na niet worden gedekt. Daarom moet de stichting continu donateurs en sponsors werven die jaarlijks een bijdrage geven.

Vrijwilligers

De dagelijkse verzorging van de dieren en het onderhoud van de stallen, weiden en afrasteringen wordt gedaan door uitsluitend vrijwilligers. De Vijverhof heeft geen vaste beheerder maar de verzorgers werken bij toerbeurt in roosterverband. Er zijn verzorgers voor de werkdagen, voor de zaterdagen en voor de zondagen. Op het moment (2021) heeft De Vijverhof een team van slechts zestien vrijwilligers, inclusief het bestuur. De 3 leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben desgewenst wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de bestuursfunctie gemaakte kosten.

Bestuur

Voorzitter:
Henk Heuvelman

Secretaris:
Henny Overkempe

Penningmeester:
Jan Hutten

Contact